Kosgeb Destekleri  

Kimler Yararlanabilir?
 
 KOSGEB Desteklerinden;

İmalat sanayiinde faaliyet gösteren, 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 40.000.000 (kırkmilyon) YTL'yi aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan firmalar yararlanabilir.

Bir işletmenin, sermayesinin veya oy haklarının %25'inden fazlasının doğrudan veya dolaylı olarak, müştereken veya tek başına, yönetmeliğin 9'uncu maddenin ikinci fıkrasında sayılan yatırımcılar dışında bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşunun kontrolünde olması halinde bu işletme KOBİ sayılmaz.

                                                 KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR

 
Danışmanlık Desteği,
Eğitim Desteği,
Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri,
Sınai Mülkiyet Hakları Destekleri,
Bilgisayar Yazılım Desteği,
Genel Test Analiz Desteği,
CE İşaretlemesine İlişkin Test ve Analiz Desteği,
Sistem Belgelendirme Desteği,
Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği,
Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği,
Milli Katılım Dahilinde Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği,
Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği,
Tanıtım Desteği,
Markaya Yönlendirme Desteği,
İhracat Amaçlı Yurtdışı İş Gezisi(İYİG) Desteği,
Eşleştirme Desteği,
Yerel Ekonomik Araştırma Desteği,
Ortak Kullanım Amaçlı Makine Teçhizat Desteği,
Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği,
Yeni Girişimci Desteği, 
 
 


29.04.2013 12:20:08